Klauzule informacyjne (RODO)

Załączniki do polityki prywatności

  • Informacja na temat przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w “Power” Sp. z o. o. – zobacz
  • Informacja na temat przetwarzania danych osobowych osób fizycznych zawierających umowę cywilnoprawną lub pracowników i osób reprezentujących podmiot zawierający umowę cywilnoprawną z „Power.” Sp. z o. o. – zobacz
  • Informacja na temat przetwarzania danych osobowych osób kontaktujących się z „Power.” Sp z o.o. poprzez centralę telefoniczną, pocztę elektroniczną lub tradycyjną – zobacz
  • Informacja na temat przetwarzania danych osobowych osób zatrudnionych w “Power.” Sp. z o. o. – zobacz