×

Kontakt

Siedziba spółki

i zakład produkcyjny

Power Sp. z o.o.
ul. Chemiczna 14
41-100 Siemianowice Śląskie
NIP: PL 646-280-34-52

office@powerfullstop.com
tel. (+48) 32 724 05 31
fax. (+48) 32 607 15 31


Mapa

Formularz kontaktowy


INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z „POWER.” SP Z O.O. POPRZEZ CENTRALĘ TELEFONICZNĄ, POCZTĘ ELEKTRONICZNĄ LUB TRADYCYJNĄ

Dane administratora
Administratorem danych osobowych osób kontaktujących się z „Power.” Sp. z o.o. jest:

"Power." Sp. z o. o.
ul. Chemiczna 14
41-100 Siemianowice Śląskie
tel.:(0048) 32 7240531
www.powerfullstop.com

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych z "Power." Sp. z o. o. osobą odpowiedzialną jest Rajmund Karkosz.

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe osobowych osób kontaktujących się z „Power.” Sp. z o.o. przetwarzane są w celu:

  • realizacji przepisów prawa
  • prowadzenia bieżącej korespondencji, udzielania odpowiedzi na pytania, udzielania informacji o usługach Power Sp. z o. o.
  • w celach marketingowych i handlowych Administratora Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO) lub zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, może być jednak niezbędne dla realizacji celu

Informacje o odbiorcach danych osobowych
Dane osobowe osobowych osób kontaktujących się z „Power.” Sp. z o.o. mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, w szczególności usług teleinformatycznych oraz firmom kurierskim i pocztowym.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Dane osobowe osobowych osób kontaktujących się z „Power.” Sp. z o.o. przechowywane są przez wymagany przepisami prawa okres , lub do momentu wycofania zgody.

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Osobom kontaktującym się z „Power.” Sp. z o.o. przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osoba kontaktująca się z „Power.” Sp z o. o ma prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie niektórych danych osobowych w celu bieżącej korespondencji oraz udzielania odpowiedzi na pytania lub informacji o usługach Administratora, takich jak na przykład adres email, imię i nazwisko lub numer telefonu stanowi warunek konieczny do prowadzenia korespondencji, a ich niepodanie może spowodować, że Administrator nie będzie mógł skutecznie udzielać ww. informacji.

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom kontaktującym się z „Power.” Sp. z o.o. przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl
www.giodo.gov.pl
Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dane osobowe osób kontaktujących się z „Power.” Sp. z o.o. nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Akceptuję