Transformatory żywiczne

Transformatory suche żywiczne to alternatywne rozwiązanie dla dystrybucji energii elektrycznej w aplikacjach średniego napięcia.

Zalety transformatorów żywicznych w porównaniu z tradycyjnymi transformatorami olejowymi są oczywiste:

Minimalne ryzyko pożaru
Materiały użyte do produkcji transformatorów żywicznych są trudnopalne i można je zdefiniować jako samogasnące, dlatego nie ma potrzeby stosowania specjalnych powłok przeciwpożarowych dla tego typu transformatorów. Ponadto w przypadku pożaru emisja toksycznych gazów i oparów jest bardzo niska. Te zalety sprawiają, że transformatory żywiczne są idealnym wyborem do instalacji w miejscach, w których bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie, takich jak szpitale, obiekty publiczne, lotniska, linie metra, kopalnie, platformy wiertnicze, elektrownie jądrowe, statki itp.
Brak chłodziwa
Transformatory żywiczne są chłodzone jedynie powietrzem. Są zatem prawie bezobsługowe, podczas gdy transformator chłodzony cieczą wymaga regularnych konserwacji. Dzięki temu transformatory żywiczne są bardziej przyjazne dla środowiska, ponieważ żadne płynne chłodziwa – o dowolnym składzie chemicznym – nie mogą zostać uwolnione do środowiska.
ikona_ogien

Łatwiejsza konserwacja
Izolacja żywiczna  gwarantuje bezpieczne działanie transformatora bez potrzeby skomplikowanej i kosztownej konserwacji. Konserwacja tych transformatorów żywicznych polega na prostej kontroli wizualnej
Niskie koszty eksploatacji
Niskie straty w rdzeniu magnetycznym i uzwojeniach zmniejszają koszty eksploatacji.
Prostota instalacji
Transformator jest kluczowym elementem każdej sieci elektrycznej, dlatego należy pamiętać o łatwości i szybkości jego instalacji. Można go w prosty sposób zainstalować, np. nie są potrzebne ściany przeciwwybuchowe. W związku z tym planowanie instalacji elektrycznej  jest uproszczone, a koszty instalacji są zredukowane
ikona_klucz

Zalety obudów ochronnych
Zamiast tradycyjnych pól transformatorowych można zastosować proste obudowy ochronne w celu ograniczenia dostępu i ochrony transformatorów żywicznych. Obudowy ochronne są dostępne w różnych typach i kolorach w zależności od potrzeb i preferencji Klienta.
Wzrost wydajności
Dzięki zoptymalizowanej wentylacji wymuszonej możliwy jest wzrost mocy nawet o 40%.
Wysoka odporność na krótkie przeciążenia.
Gęstość prądu w uzwojeniach transformatorów żywicznych jest znacznie niższa niż w transformatorach olejowych. Dlatego z krótkotrwałymi szczytami obciążenia, takie jak w przypadku instalacji wiatrowych, można łatwo się uporać bez konieczności planowania odpowiedniego przewymiarowania.
ikona_reka

Niezawodność
Zaawansowana technologia zastosowana w procesie produkcji uzwojeń zapewnia produktowi wysoki poziom niezawodności.
Wydajność
Transformatory żywiczne mogą wytrzymywać znaczne przeciążenia i zakłocenia występujące w każdej instalacji.
ikona_dolar

 

Standardowa oferta firmy POWER. Sp. z o.o. obejmuje transformatory suche żywiczne od  50kVA do 5000kVA, w klasie izolacji do 36kV, ze stratami Eco-design, zredukowanymi i standardowymi:

TPZ3S (transformatory dystrybucyjne z standardowymi stratami)
Table 1.1
TRANSFORMERS UP TO CLASS 12KV – STANDARD LOSSES (CoBk)
Power (kVA) 50 100 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Uk% 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Po (W) 300 440 610 715 820 960 1150 1300 1500 1800 2100 2500 2800 3600 4300 5300
Pk75˚ (W) 1250 1760 2380 2690 3090 3620 4330 5390 6460 7960 8840 10610 12830 15920 18580 23000
Pk120˚ (W) 1420 2000 2700 3050 3500 4100 4900 6100 7300 9000 10000 12000 14500 18000 21000 26000
Lpa (dB) 48 59 62 64 65 67 68 69 70 71 73 75 76 78 81 83
Length (mm) 1040 1100 1200 1300 1300 1300 1400 1400 1500 1500 1600 1700 1700 1800 1800 2100
Width (mm) 670 670 670 670 670 820 820 820 820 1000 1000 1000 1000 1300 1300 1300
Height (mm) 1100 1200 1200 1300 1300 1400 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2200 2200 2300 2500
Wheels Distance (mm) 520 520 520 520 520 670 670 670 670 820 820 820 820 1070 1070 1070
Wheels Ø  (mm) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 200 200 200 200
Weight (kg) 400 510 770 890 1020 1140 1300 1510 1800 2110 2450 2820 3350 3980 4830 5710

Table 1.2
TRANSFORMERS UP TO CLASS 24KV – STANDARD LOSSES (CoBk)
Power (kVA) 50 100 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Uk% 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Po (W) 480 600 870 990 1100 1280 1200 1450 1650 2000 2300 2800 3100 4000 5000 6000
Pk75˚ (W) 1410 1540 2210 2630 3050 3690 4860 5790 6720 8310 9730 11500 14150 15920 20350 24770
Pk120˚ (W) 1570 1750 2500 2980 3450 4170 5500 6550 7600 9400 11000 13000 16000 18000 23000 28000
Lpa (dB) 49 59 62 64 65 67 68 69 70 72 73 75 76 78 81 83
Length (mm) 1040 1100 1100 1300 1300 1300 1400 1400 1500 1600 1600 1800 1800 1900 2100 2100
Width (mm) 670 670 670 670 670 820 820 820 820 1000 1000 1000 1000 1300 1300 1300
Height (mm) 1100 1200 1200 1300 1300 1400 1400 1500 1600 1700 1800 2000 2200 2300 2300 2500
Wheels Distance (mm) 520 520 520 520 520 670 670 670 670 820 820 820 820 1070 1070 1070
Wheels Ø  (mm) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 200 200 200 200
Weight (kg) 430 580 820 960 1090 1220 1400 1590 1790 2190 2600 3100 3600 4260 4920 5890

Table 1.3
TRANSFORMERS UP TO CLASS 36KV – STANDARD LOSSES (CoBk)
Power (kVA) 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Uk% 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Po (W) 1280 1500 1650 1950 2200 2700 3100 3600 4200 5000 5800 670
Pk75˚ (W) 3360 4150 4770 5840 6630 7960 9730 11500 14150 16370 19910 24330
Pk120˚ (W) 3800 4700 5400 6600 7500 9000 11000 13000 16000 18500 22500 27500
Lpa (dB) 67 68 69 70 71 72 73 75 76 78 81 83
Length (mm) 1500 1500 1500 1600 1800 1800 1800 1900 2100 2100 2300 2400
Width (mm) 670 670 820 820 820 1000 1000 1000 1050 1300 1300 1300
Height (mm) 1600 1700 1800 1800 2000 2200 2300 2400 2700 2700 2800 2900
Wheels Distance (mm) 520 520 670 670 670 820 820 820 820 1070 1070 1070
Wheels Ø  (mm) 125 125 125 125 125 125 125 200 200 200 200 200
Weight (kg) 1530 1650 1820 2040 2480 2760 3130 3640 4320 5090 6300 7470

TPZ3R (transformatory dystrybucyjne z zmniejszonymi stratami)
Table 2.1
TRANSFORMERS UP TO CLASS 12KV – REDUCED LOSSES (BoBk)
Power (kVA) 50 100 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Uk% 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Po (W) 230 330 450 540 610 750 880 1000 1150 1300 1500 1800 2200 2600 3200 3800
Pcc75˚ (W) 1250 1760 2380 2690 3090 3620 4330 5390 6460 7960 8840 10610 12830 15920 18580 23000
Pcc120˚(W) 1420 2000 2700 3050 3500 4100 4900 6100 7300 9000 10000 12000 14500 18000 21000 26000
Lpa (dB) 41 51 54 56 57 59 60 61 62 65 67 69 71 73 75 77
Length (mm) 1040 1100 1200 1300 1300 1300 1400 1400 1500 1500 1600 1700 1700 1800 1800 2100
Width (mm) 670 670 670 670 670 820 820 820 820 1000 1000 1000 1000 1300 1300 1300
Height (mm) 1100 1200 1200 1300 1300 1400 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2200 2200 2300 2500
Wheels Distance (mm) 520 520 520 520 520 670 670 670 670 820 820 820 820 1070 1070 1070
Wheels Ø (mm) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 200 200 200 200
Weight (kg) 410 540 760 900 1040 1150 1320 1490 1750 2120 2520 2880 3400 4120 4890 5660

Table 2.2
TRANSFORMERS UP TO CLASS 24KV – REDUCED LOSSES (BoBk)
Power (kVA) 50 100 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Uk% 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Po (W) 300 400 580 570 800 950 940 1100 1250 1500 1800 2100 2400 3000 3600 4300
Pcc75˚ (W) 1410 1540 2210 2960 3050 3690 4860 5790 6720 8310 9730 11500 14150 15920 20350 24770
Pcc120˚(W) 1570 1750 2500 3350 3450 4170 5500 6550 7600 9400 11000 13000 16000 18000 23000 28000
Lpa (dB) 49 51 54 56 57 59 60 61 62 64 65 67 68 70 71 74
Length (mm) 1040 1100 1300 1300 1300 1400 1400 1400 1500 1600 1600 1800 1800 1900 2100 2100
Width (mm) 670 670 670 670 670 820 820 820 820 1000 1000 1000 1000 1300 1300 1300
Height (mm) 1100 1200 1200 1200 1300 1400 1400 1500 1600 1700 1800 2000 2200 2300 2300 2500
Wheels Distance (mm) 520 520 520 520 520 670 670 670 670 820 820 820 820 1070 1070 1070
Wheels Ø (mm) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 200 200 200 200
Weight (kg) 460 600 860 920 1170 1320 1340 1660 1840 2330 2860 3230 3860 4340 5170 6240

Table 2.3
TRANSFORMERS UP TO CLASS 36KV – REDUCED LOSSES (BoBk)
Power (kVA) 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Uk% 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Po (W) 1100 1250 1300 1500 1600 1900 2250 2600 3000 3500 4200 5000
Pcc75˚ (W) 3360 4150 4770 5840 6630 7960 9730 11500 14150 16370 19910 24330
Pcc120˚(W) 3800 4700 5400 6600 7500 9000 11000 13000 16000 18500 22500 27500
Lpa (dB) 64 65 65 67 68 69 70 72 73 74 78 81
Length (mm) 1500 1500 1500 1600 1800 1800 1800 1900 2100 2100 2300 2400
Width (mm) 670 670 820 820 820 1000 1000 1000 1050 1300 1300 1300
Height (mm) 1600 1700 1800 1800 2000 2200 2300 2400 2700 2700 2800 2900
Wheels Distance (mm) 520 520 670 670 670 820 820 820 820 1070 1070 1070
Wheels Ø (mm) 125 125 125 125 125 125 125 200 200 200 200 200
Weight (kg) 1580 1750 1910 2090 2590 2950 3230 3850 4700 5260 6470 7720

Wszystkie wyprodukowane przez nas transformatory są zgodne ze standardami IEC 60076-11 a w szczególności spełniają wymagania dla klasy klimatycznej (C), środowiskowej (E) i ogniowej (F):

 • Klasa klimatyczna C2: Transformatory przystosowane do pracy, transportu i przechowywania w temperaturach do -25 ° C.
 • Klasa środowiskowa E2: Transformatory przystosowane do pracy w środowisku, w którym mogą być narażone na wysoką wilgotność, duże zanieczyszczenie lub kombinację tych dwóch czynników.
 • Klasa pożarowa F1: Transformatory narażone na niebezpieczeństwo pożaru. Charakteryzują się ograniczoną palnością, niską emisją substancji toksycznych i nieprzezroczystych oparów.

Każdy transformator poddawany jest testom zgodnym z IEC60076-11:

 • Pomiar rezystancji uzwojenia
 • Pomiar przekładni napięcia i sprawdzenie grupy połączeń
 • Pomiar impedancji zwarcia i strat obciążenia
 • Pomiar strat jałowych i prądu jałowego
 • Test izolacji SN względem nn i uziemienia
 • Test izolacji nn względem SN i uziemienia
 • Test napięciem indukowanym
 • Pomiar wyładowań niezupełnych

Na życzenie klienta można przeprowadzić następujące testy typu i specjalne:

 • Pomiar natężenia hałasu
 • Test nagrzewania
 • Test napięciem udarowym
APLIKACJE SPECJALNE
STANDARDOWE AKCESORIA
AKCESORIA NA ZAPYTANIE
SPECJALNE WYKONANIE

Nasz dział techniczny Nasze zdolności projektowe i konstrukcyjne mogą zaspokoić wszystkie różne potrzeby dotyczące różnych typów i zastosowań transformatorów:

 • Autotransformatory
 • Transformatory do 6-12-18-24-36 pulsowych falowników
 • Aplikacje fotowoltaiczne
 • Transformatory do farm wiatrowych
 • Transformatory uziemiające
 • Dławiki
 • Transformatory SN-SN oraz nn-nn
 • Transformatory trakcyjne oraz do laboratoriów
 • 3 czujniki PT100
 • 4 śruby oczkowe do podnoszenia
 • 4 dwukierunkowe koła
 • 2 uziemienia
 • Tabliczka znamionowa
 • Odczepy SN
 • Oznaczenie CE
 • System wymuszonej wentylacji (produkcji POWER Sp. z o.o.)
 • Podkładki antywibracyjne (produkcji POWER Sp. z o.o.)
 • Przekaźniki temperatury do czujników PT100 i PTC
 • Dodatkowe czujniki PT100 lub PTC
 • Obudowy z różnym stopniem ochrony IP
 • Trzpienie kulowe uziemiające Ø 20mm, Ø 25mm and Ø 30mm
 • 2 lub więcej termometrów kontaktowych
 • Tablice rozdzielcza z co najmniej jednym przekaźnikiem okablowanym zgodnie ze specyfikacją klienta
 • Ekran elektrostatyczny między pierwotnym a wtórnym uzwojeniem.
 • Płytki CUPAL
 • Ograniczniki przepięć SN do 36 kV
 • Wyjścia SN i nn wykonane w różnych pozycjach
 • Uzwojenia z miedzi
 • Uzwojenia nn zalewane próżniowo żywicą
 • Transformatory w klasie temperaturowej B
 • Instalacja powyżej 1000 m n.p.m.
 • Temperatura otoczenia powyżej +40˚C
 • Temperatura otoczenia poniżejj -25˚C