Referencje

Tekst

Poland Germany Egypt Chad Mexico Columbia Peru Chile Argentina Russia Kazakhstan Uzbekistan Georgia Turkey Spain Italy United Kingdom Netherlands Sweden Czech Republic Slovakia Ukraine Latvia Estonia Romania Slovenia Croatia Bulgaria Serbia

Główne aplikacje:

 • Dystrybucja
 • Kopalnie węgla
 • Elektrownie wodne
 • Wiatraki
 • Panele fotovoltaiczne
 • Pola naftowe i wydobywcze gazu
 • Przemysł wydobywczy
 • Zakłady produkcji papieru
 • Dźwigi kontenerowe
 • Off-shore / On-shore
 • Laboratoria badawcze
 • Przemysł petrochemiczny
 • Huty
 • Systemy trakcyjne

Nietypowe miejsca instalacji:

 • Obszary z obniżonym poziomem szumów
 • Obszary sejsmicznie aktywne
 • Aplikacja Off Shore / Stocznia
 • Trudne warunki środowiskowe
 • Produkcja bez silikonu
 • Indywidualne rozwiązania dla klienta