Serwis

POWER Sp. z o.o. oferuje również 24/7 pomoc w naprawie, konserwację i renowację wszystkich rodzajów transformatorów żywicznych.


Usługi obejmują:

  • Instalację u klienta wentylatorów promieniowych (+ 40% mocy nominalnej)
  • Test transformatorów w zgodności z IEC60076-11 oraz wystawianie oficjalnych raportów
  • Wymianę uzwojeń sn i nn w przypadku uszkodzenia
  • Renowację rdzeni magnetycznych wraz z czyszczeniem oraz malowaniem powierzchni żywicą epoksydową zapobiegającą rdzewieniu
  • Wymianę układu połączeń sn
  • Ponowne mocowanie i pozycjonowanie uzwojeń sn w razie przemieszczenia
  • Naprawę małych pęknięć na powierzchni uzwojeń sn
  • Wymianę i testowanie czujników temperatury (PT100 lub PTC)
  • Czyszczenie transformatorów żywicznych.